RO 64

RO bere na vědomí:

1)      Přípravu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice dne 17.6.2013.

2)      Zápis z jednání Sboru zástupců vlastníků pozemků k pozemkové úpravě v k.ú. Nezvěstice ze dne 16.5.2013 a kontrolní den .

3)     Informace starosty o průběhu povodní a protipovodňových opatřeních.

4)     Informace starosty o postupu prací na přípravě kanalizace a s ní související besedě s 

      občany.

 

           

RO schvaluje:

1)      Příspěvek 20 000,-Kč pro některou z obcí nejvíce postiženou povodní.

 

 

RO ukládá :

 

I.       Starostovi:

1)      Zajistit přípravu veřejného zasedání ZO dne 17.6.2013.

 

     II.  Místostarostce:

1)      Navrhnout jednu z obcí postižených povodněmi a zajistit předání 20 000,-Kč.

 

 

 

Usnesení schváleno : 5 hlasy 

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí