RO 66

RO bere na vědomí:

1)      Oznámení ČEZ Distribuce a.s. o provádění rekonstrukce sítě nízkého napětí v roce 2014 u č.p.42 v k.ú.Nezvěstice – úpravy veřejné osvětlení v obci.

2)      Oznámení ředitelky MŠ o čerpání řádné dovolené od 8.7. do 20.8.2013.

3)      Nabídka regionální televize ZAK TV s.r.o. (výroba spotu, prezentace za cenu 65 000,-Kč bez DPH).

4)      Projednané přestupky v roce 2013 – I.pololetí (příspěvek 1500,-Kč – 3 přestupky).

5)      Zápis z 20. zasedání kontrolního výboru dne 24.6.2013.

6)      Žádost o prodloužení zpevněné části obecní komunikace k pozemku č.276/3 v k.ú.Nezvěstice a odvedení dešťových vod (výstavba nového RD) – p……, M…………….

7)      Veřejná zakázka ,,Oprava vodní nádrže v Nezvěsticích“ – výběrové řízení dne 24.7.2013 v 17.00 hodin. Jmenování členů komisí.

8)      Návrh jízdního řádu regionální železniční dopravy pro období platnosti 2013/2014 (bez připomínek).

9)      Poražení 4 nebezpečných topolů u Olešenského potoka (mezi viaduktem a můstkem u Tolarů) – po dohodě provede Povodí Vltavy v říjnu 2013.

10)  Dokončení osazení nových šachet u ZŠ (splašková, dešťová kanalizace).

11)  Informace pana Luďka Makového o jeho podnikatelském záměru (sklad uhlí) v areálu mezi kravíny firmy ALIMEX v Nezvěsticích.

           

RO schvaluje:

1)      Vybudování a umístění optického páteřního vedení v intravilánu obce Nezvěstice na vedení zařízení distribuční soustavy NN (majitel ČEZ).

RO ukládá :

 I.                   Starostovi:

1)     Jednat s firmou ČEZ o smlouvě na umístění optického kabelu na sloupy f.ČEZ.

  II.                Stavební techničce:

1)      Posoudit žádost p……………………. a zaslat odpověď.

2)      Projednat s firmou ČEZ Distribuce a.s. jejich záměr o provádění rekonstrukce sítě NN v roce 2014 u č.p.42 v k.ú.Nezvěstice.

 

 Usnesení schváleno : 4 hlasy  (omluven p.Nekola)

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí