RO bere na vědomí:

1)      Žádost obce o okamžité pokácení nebezpečných přerostlých topolů rostoucích kolem Olešenského potoka  – Povodí Vltavy, Plzeň.

2)      Zápis z 3.jednání sociální komise  dne 11.6.2013.

3)      Dopis s informacemi o projektu Svazu měst a obcí ČR pro rozvoj meziobecní spolupráce v ČR.

4)      Oznámení KÚPK o provedení kontroly v měsíci září 2013 na dodržování účelnosti a oprávněnosti využití finančních prostředků z poskytnuté účelové dotace.

5)      Zaslání výzvy k uzavření smlouvy o dílo s firmou PROSTAV CZ, spol. s r.o., Plzeň na 

      akci ,,Oprava vodní nádrže v Nezvěsticích“.

6)      Nový nátěr na střeše hasičárny provedený členy SDH.

7)      Žádost o pronájem  kanceláře v obecní budově č.p.76 na dobu min. 5 let – firma RUBEUS s.r.o., Plzeň (provoz 3D tiskárny – výroba modelů).

8)      Zaslanou výzvu obce o snížení finančních nákladů na služby AVE CZ, odpadové hospodářství s.r.o.

 

RO schvaluje:

1)      Použití znaku obce v publikaci ,,Blovicko na starých pohlednicích“ od Vydavatelství Baron-pohlednice a knihy – Petr Prášil a objednání 10 ks publikací k možnosti prodeje (437,-Kč/kus).

2)      ,,Víceúčelový areál s in-line oválem“ – II. etapa rekonstrukce stadionu:

a)      Smlouvu mandátní o obstarání záležitostí investora (Výkon funkce technického dozoru investora, Výkon funkce autorského dozoru) s Ing. Karlem Kučerou – projekční kancelář, Klatovy za cenu  280 000,-Kč.

 

b)      Smlouvu o dílo na Administrátora projektu ,,Víceúčelový areál s in-line oválem“

            s Adestik s.r.o., Vrhaveč 99 za cenu  240 000,-Kč

 

c)      Smlouvu o dílo na Výkon koordinátora BOZP akce ,, Víceúčelový areál s in-line  

      oválem“ s Petrem Kourou, Dis, Plzeň za cenu 40 000,-Kč.

 

d)      Smlouvu o dílo na  Realizace výběrového řízení na zhotovitele stavby s Mazeppa s.r.o., Plzeň, Ing.Michalem Cviklem za cenu  45 000,-Kč.

 

RO neschvaluje:

1)      Žádost SDH Nezvěstice o změnu místa konání soutěže (Pohár starosty) z důvodu rekonstrukce stadionu k bytovkách u OÚ.

 

RO ukládá :

I.       Starostovi:

1)     Projednat s SDH Nezvěstice možnosti konání soutěže  (Pohár starosty) na vhodném místě – koupaliště, bývalá skládka ve středu obce, stadion (pokud to bude možné – rekonstrukce). Určit a vyplatit odměnu členům SDH, kteří natřeli střechu hasičárny.

2)      Projednat s firmou RUBEUS podmínky pronájmu kanceláře.

 

II.    Místosatrostce:

1)      Připravit podklady potřebné na  kontrolu od KÚPK (dotace).

 

III. Stavební techničce:

1) Pozvat na další jednání RO 26.8.2013 členy Stavební komise a zástupce firmy PROSTAV CZ.

 

IV. Sociální komisi:

1)  Upřesnit pro RO místo umístění lavičky – směr k hřbitovu.

 

Usnesení schváleno : 5 hlasy 

 

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí