RO č.69

RO bere na vědomí:

1)      Obcí vyžádanou slevu od AVE CZ na svoz a využití separovaných složek komunálního odpadu (papír, sklo, plast) od 1.8.2013 (předložený nový ceník – ceny nižší o cca 55%).

2)      Výzvu k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce ,,Víceúčelový areál s in-line oválem“ ( II. etapa rekonstrukce stadionu). Oslovené firmy: BERDYCH plus spol. s.r.o., Rokycany, Dálniční stavby Praha a.s., Silnice Klatovy a.s., STRABAG a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o., České Budějovice.

3)      Jednání přítomných s firmou PROSTAV CZ .s.r.o. (p.Kočandrle – jednatel)ohledně rekonstrukce umělé vodní nádrže – koupaliště (viz.zápis).

4)      Vyúčtování služeb 1.6.2012  – 31.5.2013 v DKS, č.p.76 (lékárna) a bytech na zdrav.středisku od firmy Inzula Rokycany.

 

RO schvaluje:

1)      Zařazení žádosti o byt v DKS Nezvěstice do seznamu uchazečů p………….., Plzeň.

2)      Konání přehlídky plemenných kozlíků a koziček dne 5.9.2013 v areálu ZO ČSCH v Nezvěsticích.

3)      Roční předplatné časopisu Historický kaleidoskop za cenu 350,-Kč ( knihovna).

4)      Rozpočtové opatření č. 4/2013 ze dne 27. 8. 2013.

Pol. Rozpočtu Paragraf, pol. Částka ( v Kč)
Příjmy :

18

4116

53 000,00

Dotace ÚP

24

2321  2111

15 000,00

Stočné

26

3319  2111

25 000,00

KK – zájezdy

38

3722  2111

5 000,00

Odpady
Celkem příjmy :

 

98 000,00

Výdaje :

35

5269  5321

20 000,00

Příspěvek obci Tuháň na povodně- nová.pol.
Celkem výdaje :  

20 000,00

   

 

Financování :

Pol. 8115

-78 000,00

Rozdíl mezi výdaji a příjmy
   

 

Celkový stav příjmů :

36 105 707,20

Celkový stav výdajů :

38 024 519,00

 

5)      Smlouvu o dílo s DYBS Plzeň s.r.o. na ,,Plošná oprava MK – Nezvěstice – plocha u bytovek“. Doba plnění do 30.9.2013, cena 182 328,85 Kč s DPH.

 

RO ukládá :

I.       Starostovi:

1) Projednat na rozšířené RO odkup stodoly u BONU od pí.Matějkové.

II.    Místostarostce:

1) Předat vyúčtování služeb nájemníkům v obecních budovách.

 

III. Stavební techničce:

1)      Zaslat  firmě PROSTAV CZ připomínky z jednání k doplnění, zajistit technický  a autorský dozor a předání staveniště dne 3.9.2013 ( rekonstrukce umělé vodní nádrže – koupaliště).

 

Usnesení schváleno : 4 hlasy  (omluven M.Nekola)

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí