RO 70

RO bere na vědomí:

1)      Přípravu veřejného zasedání zastupitelstva obce Nezvěstice dne 16.9.2013.

2)      IX.Setkání starostů a místostarostů PK dne 3.10.2013 v Plzni.

3)      Výplatu pojistného od  poj.Kooperativa (nabouraný traktůrek) v částce 22 624,-Kč.

4)      Doplněné návrhy změn od firmy PROSTAV CZ na rekonstrukci umělé vodní nádrže.

 RO schvaluje:

1)      Smlouvu o nájmu plochy pro účely umístění reklamní tabule na pozemek č 612/3 v k.ú. Nezvěstice s p.Luďkem Makovým, Prodej Paliv Nezvěstice 9. Roční nájemné 600,-Kč bez DPH (velikost reklamy 0,9×0,6m) od 9.9.2013.

2)      Rekonstrukci rozvodů vody a odpadů v části I.patra budovy č.p.76 (nad lékárnou) – možnost pronájmu.

 

 

RO ukládá :

I.       Starostovi:

1) Zajistit přípravu veřejného zasedání ZO dne 16.9.2013.

 

 

II.    Stavební techničce:

1)      Nechat zpracovat odhad na pozemek č.st.19/3 a stodolu na něm stojící v k.ú.Nezvěstice – možnost odkupu obcí.

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí