RO č 72

RO bere na vědomí:

1)      Harmonogram prací (kanalizace + ČOV) od Ing.Hlavatého zpracovatele žádosti o dotaci ze SFŽP.

2)      Dohodu mezi KaV St.Plzenec a p.Nekolou č.p.26 o přístupu k šachtám vodovodu a telefonickém hlášení kontrol a oprav.

3)      Žádost pí……………..ml.o pronájem nebytových prostor v přízemí budovy OÚ Nezvěstice – Dětské hlídací centrum.

4)      Projekt Mikroregionu Radyně – centrální nákup pojištění – vybrána Hasičská vzájemná pojišťovna a.s..

5)      Den otevřených dveří u příležitosti 110.výročí založení ZŠ konaný dne 19.10.2013.

 

 

RO schvaluje:

1)      Cenovou nabídku firmy Foxprofi.com na výrobu a provoz webových stránek obecní knihovny za cenu 10 000,-Kč (roční provoz cca 1 230,-Kč).

2)      Pronájem nebytových prostor v budově č.p.76 (nad knihovnou) o výměře 41,9 m2 od 1.12.2013 firmě RUBEUS s.r.o., Plzeň. Nájemné 2 500,-Kč/měsíc + služby.

3)      Na doporučení Stavební komise provést propojení dnových vpustí s filtrací (sání ze dna koupaliště) za cenu 76 789,30 Kč bez DPH dle nabídky firmy PROSTAV CZ.

4)      Odkup pozemku č.634 v k.ú.Žákava (v areálu úpravny vody) o výměře 12 m2 za cenu 85,-Kč/m2 od manželů ……………,Plzeň. Náklady spojené s prodejem bude hradit kupující (obec).

5)      Soubor preventivních opatření a navržené změny školního řádu předložené vedením ZŠ v důsledku mimoškolního incidentu mezi žáky 9.třídy  (nůž hozený po spolužákovi) viz.příloha č.1.

6)      Rozpočtové opatření č.7/2013

Výdaje :

 

 

 

21

3639

150 000,00

Oprava kanaliz. V čp. 76

22

3722

-30 000,00

Sběr a svoz kom.  Odpadů

23

3723

-30 000,00

Sběr a svoz ost. Odpadů

25

4351

-50 000,00

DKS – ost. Služby, opravy

29

6112

-40 000,00

Zastupitelstvo obce – SP, ZP
Celkem výdaje :

 

0,00

 

Financování :

Pol. 8115

0,00

Rozdíl mezi výdaji a příjmy
Celkový stav příjmů :

39 901 702,40

Celkový stav výdajů :

41 642 514,20

 

RO ukládá :

I.                   Starostovi:

1)      Zajistit rekonstrukci nebytových prostor a opravu kanalizace v č.p.76 do 30.10.2013.

 

 

 

Usnesení schváleno : 5 hlasy

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí