RO č75

RO bere na vědomí:

1)      Informace o možnostech úspory za energie v obecních budovách dle nabídek – Energie pod kontrolou a Terra Group Investment, a.s. (energetické aukce).

2)      Zápis z 22.zasedání kontrolního výboru dne 11.11.2013.

3)      Informace o prozatímním ukončení stavebních prací na  rekonstrukci koupaliště (klimatické podmínky).  Zápis z kontrolního dne na stavbě 18.11.2013.

4)      Návrh rozpočtu MŠ Nezvěstice na rok 2014 ve výši 664 340,-Kč.

5)      Pozvánku na VH Mikroregion Radyně dne 10.12.2013. Návrh rozpočtu na rok 2014.

 

RO schvaluje:

1)      Rozpočtové opatření č.9/2013.

 

Výdaje :

 

   

6

2321

-110 000,00

Odvádění a čištění odpad. Vod

10

3319

20 000,00

Kulturní komise – zájezdy

12

3399

3 000,00

Občanská komise

14

3429

14 000,00

TCV, posilovna

18

3631

23 000,00

Veřejné osvětlení

24

3745

50 000,00

Péče o vzhled obce a veř.zeleň
Celkem výdaje :  

0,00

 
Financování :

Pol. 8115

0,00

Rozdíl mezi výdaji a příjmy
Celkový stav příjmů :

39 901 702,40

Celkový stav výdajů :

41 642 514,20

 

2)      Dodatek č.1 ke Směrnici č.5/2010 o dlouhodobém majetku Obce Nezvěstice.

3)      Směrnici č.1/2013 – schvalování účetní závěrky obce.

4)      Příspěvek 2000,-Kč na vánoční soutěž v posilovně v Nezvěsticích dle žádosti p.Michala Šloufa.

5)      Nákup vybavení pro SDH Nezvěstice (4x oděv good PRO FR3 FireRex, 5x rukavice zásahové Tiffany, kompresor Gűde 400/10/50 C, 3 x nabíječka baterií, 6 x svítilna) -předfinancování dotace 66 000,-Kč od KÚ PK.

6)      Příspěvek 5000,-Kč na ,,Pěknou hodinku“ konanou dne 4.11.2013 na žádost SDH Nezvěstice.

7)      Smlouvu mandátní s INGEM inženýrská a.s. – TDI akce ,,Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV“ – 1 110 780,-Kč s DPH.

 

RO ukládá :

I.       Starostovi:

1)      Projednat na příštím zasedání RO rozšířeném o ZO nabídky na úsporu energií od

      Energie pod kontrolou a Terra Group Investment, a.s. (energetické aukce).

 

 

Usnesení schváleno : 5 hlasy

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí