RO č76

RO bere na vědomí:

1)      Přípravu veřejného zasedání ZO/16.12.2013.

2)      Hospodaření MŠ Nezvěstice ke dni 30.9.2013 (Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha).

3)      Oznámení MMP- Odboru správních činností o kontrole dne 10.12.2013 na vedení matričních knih a sbírek listin za rok 2013.

4)      Výroční zprávu ZŠ Nezvěstice za školní rok 2012/2013.

5)      Vyrozumění poškozeného o hlavním líčení dne 21.1.2014 (vyloupení ZŠ Nezvěstice ve dnech 15. a 16.2.2013) – Okresní soud v Domažlicích.

6)      Žádost p……………….. o zachování pozemku 328/1 v k.ú.Nezvěstice na výstavbu rodinných domů.

7)      Zaslané upozornění na možnou výpověď z bytu v DKS z důvodu neplacení nájemného ………………

 

 

 

RO schvaluje:

1)      Žádost o vyřazení z pořadníku na přidělení bytu v DKS Nezvěstice – manželé ……………………….Plzeň.

2)      Novou smlouvu o provozování pouťových atrakcí v obci Nezvěstice s p.Václavem Třískou, Nové Mitrovice na dobu neurčitou od 1.1.2014.

3)      Žádost ředitelky MŠ Nezvěstice o uzavření MŠ ve dnech 23.12.-31.12.2013.

 

 

RO neschvaluje:

1)      Žádost manželů …………………, Praha o prominutí placení poplatku za odpad v roce 2014.

 

 

 

 

RO ukládá :

I.       Starostovi:

1)      Zajistit přípravu veřejného zasedání ZO dne 16.9.2013.

 

II.    Stavebnímu technikovi:

1)      Předat zpracovateli nového územního plánu žádot p…………………

 

 

Usnesení schváleno : 4 hlasy

 

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí