Usnesení RO č.9/28.3.2011

RO bere na vědomí :
1)      Zápis ze 3. zasedání kontrolního výboru dne 16.3.2011.
2)      Žádost o pronájem budovy občerstvení v areálu koupaliště na sezonu 2011 – p……..
3)      Zaslané vyúčtování obce Konstantinovy Lázně neinvestičních nákladů na 2 žáky ZŠ s trvalým pobytem v obci Nezvěstice.
4)      Usnesení valné hromady Mikroregionu Radyně ze dne 24.3.2011. Zvolen předseda MiR Lukáš Karkoš.

RO schvaluje:
1)   Novou otevírací dobu a ceník služeb Fitness centra v tělocvične  od 1.4.2011.
Otevírací doba: pondělí, středa, pátek18,00 – 20,00 hodin. Jednorázový vstup 50,-Kč.
2)   Zaplacení ročního příspěvku 1390,- Kč v pro Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje v souladu se stanovami.
3)   Odpisy v letech 2004 – 2012 v ZŠ Nezvěstice.

RO ukládá :
I.                  
starostovi:
1)      Prověřit, zda dosavadní smlouva s KaV Starý Plzenec (provozovatelem vodovodu a kanalizace) vyhovuje podmínkám na získání dotace na vybudování  kanalizaci a ČOV.
2)      Zajistit revizi a záruční opravu dětského hřiště u Bonu.
3)      Projednat na nejbližším zasedání zastupitelstva souhlas s účastí ve společném projektu MiR do PSOV PK 2011. Nákup vybavení pro zásahové jednotky SDH obcí MiR a souhlas s úhradou podílu obce nejméně 40% z uskutečněných celkových výdajů v obci v rámci projektu.
4)      Projednat s SDH Nezvěstice změnu požadavků na nákup vybavení zásahové jednotky z PSOV PK 2011 z důvodu snížení předpokládané výše dotace.

II.                Místostarostce:
1)      Odpovědět na  žádost obce Konstantinovy Lázně. Obec Nezvěstice dle zákona č. 561/2004 Sb. § 178 odstavce  7 nemusí a nebude hradit neinvestiční výdaje škol zřízených jinými obcemi.

III.             Stavební techničce:
1)      Svolat jednání stavební komise ohledně rekonstrukce brouzdaliště na koupališti, půdní vestavby v ZŠ.

Usnesení schváleno : 5 hlasy

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí