RO bere na vědomí:

1)      Zápis z 27.zasedání KV dne 23.6.2014.

2)      Informace SMOPK o přípravě Strategie rozvoje ITI (investiční plán)Plzeňské aglomerace v souvislosti s přípravou nového období programů fondů EU v PK.

3)      Žádost manželů ………………………………….o odkoupení pozemku p.č.278/137 v k.ú.Nezvěstice.

4)      Současný stav černé skládky v lesíku ,,Pod Horou“.

 

 

RO schvaluje:

      1)   Smlouva o nájmu nebytových prostor na zdravotním středisku (78,1, m2) od 1.8.2014 

             na dobu neurčitou – nájem včetně služeb 109 592,-Kč/rok – Praktik Nezvěstice s.r.o., 

             MUDr.K.Procházková.

2)      Pojistnou smlouvu č.0510206018 mezi obcí a HVP, a.s. – pojištění víceúčelového 

      zařízení – sportoviště a rekreační plochy (stadion) od 21.7.2014 do 31.7.2019. Roční 

      pojistné 15 906,-Kč (živelní pojištění, odcizení a vandalismus, poj.elektrotechniky).

3)      Zpracování Výzvy MŠMT k předložení základních údajů o připravovaných projektových záměrech rozvoje výukových kapacit základních a mateřských škol. Výzvu zpracuje Regionální rozvojová agentura PK.

4)      Návrh Provozního řádu Víceúčelového areálu s in-line oválem. Možnost rezervace hřiště na plážový volejbal a hasičské sporty – poplatek 60,-Kč/hodinu (neplatí pro SDH Nezvěstice).

 

RO ukládá :

 

I.starostovi:

1) Připravit návrhy na řešení odstranění černé skládky ,,Pod Horou“ (odborná firma, atd…) a 

    jednat s vedením obce   Žákava o možnostech zabránění tvoření skládky (závory, příkopy, 

    osázení zeleně, apod…).

 

II.místostarostce:

1) Zjistit odpovědnost a opatření obce za případný úraz v okolí tvrze ,,Pod Zámečkem“.

 

III.stavebnímu technikovi:

1) Požádat manžele ………………………. o doplnění žádosti o odkoupení pozemku (důvod žádosti).

2) Spolupracovat s RRA PK na zpracování Výzvy MŠMT.

3) Spolupracovat s dodavatelem technologie čištění vody v umělé vodní nádrži o zlepšení 

    efektivnosti čištění vody.

 

Usnesení schváleno : 

Pro  4 hlasů  – Lukáš Karkoš, Mgr.Petra Tupá, Ing.Jan Hrdina, Bohumil Jůzl

Proti   0   hlasů

Zdržel se  0  hlasů

Omluven: Miloslav Nekola

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí