RO bere na vědomí:

1)      Přípravu veřejného zasedání ZO dne 29.9.2014.

2)      Protokol o provedení revize knihovního fondu v Místní knihovně Nezvěstice ve dnech 25.6.2014 až 3.9.2014.

3)      Platbu na dopravní obslužnost za měsíc srpen2014 pro ČSAD Plzeň ve výši 3538,30Kč (noční linka).

4)      Výroční zpráva MAS Aktivios jižní Plzeňsko za rok 2013.

5)      Žádost o pronájem zemědělských pozemků bez dohledaného vlastníka při komplexní pozemkové reformě – ………………………

6)      Pozvánku na valnou hromadu Mikroregion Radyně dne 30.9.2014. Rozpočtový výhled MiR na období 2015-2016.           

7)      Dotace od Plzeňského kraje na ,,Opravu protipovodňového příkopu“ ve výši 100 000,-Kč.

 

 

RO schvaluje:

1)      Smlouvu o zřízení věcného břemene  s ČEZ Distribuce a.s. –  stavba Nezvěstice, p.č.277/1 – kNN (jednorázová náhrada 1000,-Kč+DPH).

2)      Na návrh stavební komise umístění mobilní prodejny (5x6m) na pozemku p.č.728, pouze jako stavbu dočasnou – uzavření nájemní smlouvy s…………………. s výpovědní lhůtou max. 6 měsíců.

3)   Vybírat vstupné v areálu umělé vodní nádrže při zajištění technologické úpravy vody.

 

 

RO ukládá :

 

I.starostovi:

      1) Zajistit přípravu veřejného zasedání ZO dne 29.9.2014.

 

II.stavebnímu technikovi:

       1) Řešit žádost p………………… – zájem o pronájem zemědělských pozemků.

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí