Usnesení ustavujícího zasedání ZO OBCE NEZVĚSTICE,

konaného dne 1. listopadu 2006

 ZO 

  1. Ověřuje platnost volby členů Zastupitelstva obce  na základě předložených mandátů.
  2. Volí ve smyslu ustanovení zákona č. 128/ 2000 Sb. §84 odst.2, písm.l:
  3. Členy volební komise: předseda Marie Soukupová

členové: Blanka Hachová, Bohumil Jůzl

Členy návrhové komise: předseda Petra Králová

členové: Dana Vaníková, Miloslav Nekola

Volba : pro 15 hlasů   

Starostu obce Nezvěstice pana Lukáše Karkoše s počtem 8 hlasů

Místostarostku obce Nezvěstice  Mgr.Petru Královou s  počtem  8 hlasů

Členy Rady obce Nezvěstice – MUDr. Václav Šimánek s počtem 9 hlasů

Ing. Jan Hrdina s počtem 8 hlasů

Miloslav Nekola s počtem 12 hlasů

Předsedy výborů:

Finančního: Milan Heřman s počtem 8 hlasů

Kontrolního: Marie Soukupová s počtem 8 hlasů

 

ZO ukládá RO:

1.  Svolat do měsíce Zastupitelstvo obce pro schválení členů finančního a    kontrolního výboru. Stanovit ve smyslu §102 celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a organizačních složkách.

  1. Dle zákona 128/2000 Sb. §102 zřídit komise rady a provést volbu předsedů a    členů komisí do 15.12.2006.
  2. Připravit ke schválení Jednací řád ZO a RO.

 

Odstupujícímu starostovi a místostarostce:

  1. Předání agendy novému vedení obce počínaje dnem 2.11.2006 – součástí  předání bude předávací protokol.

 

IV. Usnesení bylo schváleno počtem 15 hlasů.

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí