Usnesení z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nezvěstice      

                                   konaného dne 1.7.2008

 ZO bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti RO za období od 2.6. 2008 do 1.7.2008.
2) Informace starosty o všech předešlých jednáních týkajících se obchvatu Nezvěstic.
3) Rozdílnost názorů občanů obce k tématu obchvat (z diskuse).
4) Všechny vypracované varianty firmou Valbek na zadání ŘSD pracoviště Plzeň ohledně řešení silnice I/19 – obchvat Nezvěstic.
5) Jako dodavatel rekonstrukce technologie úpravny vody byla vybrána firma Prominent Dosier –  technik CS, s.r.o. se sídlem v Olomouci za cenu 6 782 322,- Kč.
6) Změna plánu práce ZO – 22.9., 15.12.08

ZO schvaluje:
1) Rozpočet na rok 2008 – úprava, rozpočtová opatření.
2) Vedení hypostezky v k.ú. Nezvěstice po upřesnění trasy Klubem hypoturistů.

ZO ukládá:
RO

1) Prostřednictvím ŘSD Plzeň zajistit zpracování vizualizací na základě fotogrametrického zpracování varianty severní přes les Sváreč a varianty střední mezi Nezvěsticemi a Žákavou, včetně studie dopadu na životní prostředí a kulturu bydlení obou obcí a finančních nákladů spojených s oběma variantami. ZO doporučuje tyto varianty obcím předložit a seznámit širokou veřejnost.

ZO Nezvěstice hlasovalo pro usnesení č.10 takto:

pro 13  hlasů                           proti 0   hlasů                            zdrželo se  0  hlasů

Nepřítomní zastupitelé:

Ing.Havel, M.Nekola

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí