ZO bere na vědomí:

 

 

 

1)      Zprávu o činnosti RO za období od  16.12.2013 do 3.2.2014.

 

 

 

2)      Přípravu prodeje části obecního pozemku p.č. 748  v k.ú.Nezvěstice (cca 66 m2  – plocha pozemku pod pergolou u Restaurace BON) – žádost manželů Egrmajerových, Chválenice.     Pro prodej bude zpracován znalecký odhad ceny pozemku.

 

 

 

 ZO schvaluje:

 

1)      Program 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce.

 

 

2)   Ověřovatele zápisu: Ing.J.Hrdina a pí.M.Soukupová Zapisovatelku pí.Petru Tupou.

 

3)   Návrhovou komisi ve složení :
       předseda : Ing.L.Hrdina

 

       člen: p.M.Nekola

 

 

 

4)        Odůvodnění veřejné zakázky ,,Odkanalizování obce Nezvěstice podle § 156 zákona č.137/2006 Sb. v platném znění.

 

(Příloha č1.tohoto usnesení).

 

 

 

5)        Rozdělení hospodářského výsledku MŠ Nezvěstice za rok 2013 v částce 103 106,63 Kč.

 

       Do rezervního fondu 53 106,63 Kč a do fondu odměn 50 000,-Kč.

 

 

 

6)        Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Nezvěstice za rok 2013 v částce 36 220,-Kč (z hlavní činnosti 14 660,-Kč a z doplňkové činnosti 21 560,-Kč).

 

       Do rezervního fondu 20 000,- Kč a do fondu odměn 16 220,-Kč.

 

 

 

    ZO Nezvěstice hlasovalo pro usnesení:

 

 

 

pro 12    hlasů               proti  0  hlasů                 zdržel se 0  hlasů  

 

 

 

omluven : Mgr.R.Huňáček, p.M.Heřman, MUDr.V.Čejková

 

 

 

 

 

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí