ZO bere na vědomí:

1)  Zprávu o činnosti RO za období od 7.8.2017 do 6.9.2017.

2) Současné administrativní řešení otevření čtyř nových učeben a navazujících prostor. Rozhodnutí  

    MŠMT č.j. – 12148/2017-9 ze dne 31.8.2017 o poskytnutí dotace (změna) na akci ,,Nezvěstice –  

    nástavba a přístavba ZŠ a MŠ“ EDS 133D311000081  o prodloužení termínu realizace akce do  

    15.11.2017.

ZO schvaluje:

1) Doplnění programu jednání o bod –  Nástavba a přístavba ZŠ – I. Etapa

2)  Program 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce (viz.zápis).
3)  Ověřovatele zápisu : Miloslava Nekolu a Ing.Lubomíra Hrdinu              

      Zapisovatelku Mgr.Petru Tupou,DiS.

4)  Návrhovou komisi ve složení :
      předsedkyně: Mgr.Tereza Harasimovičová

     člen: Ing.Jan Hrdina

5) Uzavřít dohodu se společností MAZEPPA  s.r.o., ve věci finanční náhrady škody pro obec Nezvěstice do 30.9.2017. Podmínky dohody – finanční náhrada pro obec ve výši 158 500,-Kč se splatností 30 dnů od uzavření dohody a bezúplatné provádění služeb do max. výše 222 000,-Kč + DPH po dobu 4 let.

 6) Rozpočtové opatření č.5/2017- příloha č.1.usnesení, ze dne 6.9.2017.

 

Nepřítomní zastupitelé: Mgr.J.Plachá, Petr Rajchl, MUDr.V.Šimánek

 

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí