ZO bere na vědomí:

 1)      Zprávu o činnosti RO za období od  28.4.2014 do 23.6.2014.

 2)      Informace starosty o přípravách na realizaci splaškové kanalizace – harmonogram prací.

  ZO schvaluje:

 1)      Program 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce.

 2)      Ověřovatele zápisu: Ing.Jana Hrdinu a pí.Marii Soukupovou. Zapisovatelku pí.Petru Tupou.

 3)   Návrhovou komisi ve složení :
       předseda : MUDr.Václav Šimánek, členka : MUDr.Věra Čejková

 4)      Rozpočtové opatření č.3/2014. Celkové příjmy 32 320 766,00 Kč, celkové výdaje

       66 594 960,00 Kč.

       (Příloha č.1 usnesení)

 5)      Podání výpovědi na  částku ve výši 2 500 000,- Kč z Municipálního vkladu s úrokovou prémií u J&T BANKY (výpovědní lhůta 3 měsíce).

      ZO ukládá:

 FV:

 1)   Připravit na příští zasedání ZO návrh rozpočtového výhledu na roky 2015 – 2016.

 ZO Nezvěstice hlasovalo pro usnesení:

 pro 12 hlasů               proti   0   hlasů                 zdržel se 0

 omluveni: B.Jůzl, R.Huňáček, P.Boukal

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí