Projekt
NEZVĚSTICE – VYBUDOVÁNÍ NÁSTAVBY
A PŘÍSTAVBY ZŠ II. ETAPA – PŮDNÍ
VESTAVBA UČEBNY PŘÍRODOPISU
A MATEMATIKY, UČEBNY VAŘENÍ,
UČEBNY INFORMATIKY VČETNĚ
VYBAVENÍ
je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v přírodních vědách, rozvoj vzdělávání v digitálních
technologiích a řemeslných oborech v souladu s podmínkami společného vzdělávání.
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Plakát A3 MŠ a ZŠ Nezvěstice

dílny

 

 

 

počítačová učebna

 

 

 

přírodní vědy, hedební výchova

 

 

šatny

 

 

učebna vaření

 

 

 

 

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí