Pondělí a středa:  8.00 – 12.00 hodin

                                 13.00 – 18.00 hodin

Formulář ,,Prohlášení plátce poplatku“ vyplňte a doručte na OÚ pouze při změně některého údaje uvedeného v již podaném prohlášení  (např. změna počtu svozů, změna počtu bydlících, atd.) Pokud údaje v prohlášení zůstávají stejné nemusíte prohlášení vyplňovat.

Svozový kalendář 2023

2023 Ohlášení – odpad

Ceník platný od 1.1.2023

 

Výše poplatku na rok 2023 :

Popelnice   120 l

1 x měsíc  (13 svozů/rok)                                     1 560,- Kč

1 x za dva týdny (26 svozů/rok)                         3 120,- Kč

Jednorázový svoz dle potřeby (6 svozů/rok)   720,- Kč  – chataři

+ 3 ks/osoba /rok – pytle na plast

Kontejner   1 100  l

 1 x za měsís (13 svozů/rok)                                14 300,- Kč

1 x za dva týdny (26 svozů/rok)                       28 600,- Kč

 +3 ks/osoba /rok – pytle na plast

 

Systém prodeje známek

Plátce poplatku má ohlašovací a registrační povinnost za každou vlastněnou nemovitost. 

Pro splnění této povinnosti lze použít obcí zpracovaný vzor – ,,Prohlášení plátce poplatku“.

– registraci nepodává každý občan, ale pouze vlastník nemovitosti nebo po dohodě jeden ze spoluvlastníků.

Plátce poplatku uhradí poplatek v jedné splátce vždy nejpozději do 31.1. příslušného kalendářního roku.

Poplatek je splatný bez výzvy správce poplatku. Poplatek je splatný zejména:

a) v pokladně Obecního úřadu v Nezvěsticích v úředních hodinách,

b) převodem na účet správce poplatku č.ú. 0725647389/0800, s uvedením variabilního symbolu – č.p. nebo č.e. nemovitosti.

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí