Druh odpadu    Produkce  (kg/obyvatele)  Produkce (t)
Směsný komunální odpad  84,83 123,6871
Objemný odpad  31,96 46,60
Papír a lepenka  10,06 14,6726
Sklo  9,66 14,0878
Plasty  14,62 21,315
Kovy  1,13 1,662
Textilní materiály               3,43 5,009
Nebezpečné odpady  1,47 2,155
Pneumatiky                             1,4 1,98
Biolog.rozlož.odpad
24,7
36
Celkem                           183,26  kg
267,1685 t

Počet obyvatel k 31.12.2019  – 1458

Přehrajte si poslední dvě hlášení obecního rozhlasu   Sledujte nás i na FB


       kolik je vybráno

Počasí